تحلیل الیوت USDJPY از ۶ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰:

سناریوی اصلی: ورود به معامله فروش در اصلاحات زیر سطح ۱۰۹.۳۸ با هدف ۱۰۶.۷۵ و ۱۰۵.۷۷.

سناریوی جایگزین: شکست صعودی و تثبیت قیمت بالای سطح ۱۰۹.۳۸ که احتمال صعود تا سطح ۱۱۰.۹۵ و در ادامه تا ۱۱۲.۵۰ را فراهم خواهد کرد.

تحلیل: در تایم فریم روزانه، یک موج اصلاحی نزولی بزرگ به عنوان موج B به پایان رسیده است و موج C شروع شده که اولین موج (۱) از C در داخل آن در حال تشکیل می باشد. در تایم فریم ۴ ساعته، موج سوم کوچکتر با شماره ۳ از (۱) در حال تشکیل است که موج i از ۳ در داخل آن در حال تشکیل می باشد. در تایم فریم یک ساعته، موج اصلاحی نزولی در قالب موج ii از ۳ در حال تشکیل است که موج (a) از ii در داخل آن در حال تکمیل می باشد. در صورت صحیح بودن این دیدگاه، این جفت ارز بعد از تکمیل اصلاح (b) از ii ، به نزول تا سطح ۱۰۶.۷۵ و حتی ۱۰۵.۷۷ ادامه خواهد داد. البته سطح ۱۰۹.۳۸ بسیار حائز اهمیت می باشد و در صورت شکسته شدن، احتمال صعود تا سطح ۱۱۰.۹۵ و حتی ۱۱۲.۵۰ فراهم خواهد شد.

تحلیل الیوت ویو Elliott Wave Analysisتحلیل تکنیکال هفتگی

elliotwavetechnical analysisUSDJPYتحلیل الیوتتحلیل دلار به ینتحلیل هفتگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *