اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کلمه MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی واگرایی میانگین متحرک می باشد. این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص یک روند صعودی یا نزولی می باشد. درتنظیمات ... ادامه مطلب