سناریوی اصلی: ورود به معامله خرید در اصلاحات بالای سطح ۱۸۵۳.۰۷ با هدف ۲۰۰۰.۰۰ و ۲۰۷۵.۲۷.

سناریوی جایگزین: شکست نزولی و تثبیت قیمت زیر سطح ۱۸۵۳.۰۷ که احتمال نزول تا سطح ۱۷۷۵.۵۵ و در ادامه تا ۱۷۱۷.۹۰ را فراهم خواهد کرد.

تحلیل: در تایم فریم روزانه، سومین موج صعودی بزرگ شماره (۳) تشکیل شد و اصلاح نزولی در قالب موج (۴) نیز تکمیل شده و موج (۵) به همراه موج کوچکتر ۳ از (۵) در داخل آن در حال تشکیل می باشد. در تایم فریم ۴ ساعته، موج iii از ۳ در حال تشکیل است و موج اصلاحی (iii) از iii در داخل آن در حال تشکیل می باشد. در تایم فریم یک ساعته، موج iii از (iii) در حال تشکیل است و موج اصلاحی iv از (iii) در داخل آن در حال تشکیل می باشد. در صورت صحیح بودن این دیدگاه، طلا به صعود تا سطح ۲۰۰۰ و حتی ۲۰۷۵.۲۷ ادامه خواهد داد. البته سطح ۱۸۵۳.۰۷ بسیار حائز اهمیت می باشد و در صورت شکسته شدن، احتمال نزول تا سطح ۱۷۷۵.۵۵ و حتی ۱۷۱۷.۹۰ فراهم خواهد شد.

تحلیل الیوت ویو Elliott Wave Analysisتحلیل تکنیکال هفتگی

accuindexcjcmarketsElliot Waveforex brokerfxopalGoldneo wavetechnical analysisunfxbunicorn brokersXAUUSDاونس طلابروکر فارکسبروکر معتبرتحلیل الیوتتحلیل تکنیکالتحلیل تکنیکال طلاتحلیل طلای جهانیتحلیل هفتگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *